*Geguritan karya Slamet Nur Hidayat, Anggota Bidang ASBO PD IPM Bantul

Njenengan ingkang nggulawenthah kula

Namung sliramu dadi pepujan

Paring ilmu kanthi sumringah

Ati ora tau nesu

Piweling panjenengan ingkang kula eling

Solah bawamu digugu

Matur nuwun guru

Ora ana piwales kang genteni

Kabeh niku wujude lila ning atine jhenengan